91 638 96 80
620 52 96 43
Donde estamos Contacto

91 638 96 80

Donde estamos

Sagraments i culte diví

Els sagraments són accions sagrades que Jesucrist ha confiat a l’Església per a la santificació dels fidels. Tots els sagraments, doncs, són signes eficaços de la presència de Crist entre els fidels, ja que realitzen efectivament allò que signifiquen.

L’Esperit Sant actúa al món de moltes maneres, i per això els mitjans per a trobar Déu no queden exclusivament reduïts al set sagraments, però aquests són mitjans segurs que l’Església posseeix i administra com un do espiritual extraordinari.

Dins l’àmbit espiritual, els sagraments són el present diví més apreciat pels fidels catòlics, ja que sostenen la nostra vida sencera, i fan que creixi progressivament en nosaltres el coneixement i l’amor de Déu, i l’amor vers els germans. Els sagraments (especialment l’Eucaristia, el més gran d’ells) construeixen la comunió de l’Església, i només en el si de l’Església poden ser celebrats i administrats.