91 638 96 80
620 52 96 43
Donde estamos Contacto

91 638 96 80

Donde estamos

image

Rectors in solidum: Dr. Santiago Bueno Salinas, pvre. & Dr. Vicent Benedito Morant, pvre.

Preveres assistents: Mn. Juan Barrio · Mn. Aureli Gómez de Cadiñanos

Diaca: Mn. Ramon Ollé

ALTRES COL·LABORADORS:

Sagristà: Sr. Zenón Soliz

Secretària: Sra. Conxita Berenguer

Organista i mestre de música: Sr. Albert Pàmies

 

Rectors i altres sacerdots en la història de la Parròquia 

Com a primer Rector, el Bisbe de Barcelona nomenà Mn. Josep Ma. Homs i Guixà el 20 de juliol de 1948 (BOOB 8/1948); prengué possessió el 24 d'octubre de 1948 davant els delegats del Bisbe, Dr. Lisbona i Dr. Aleu. Presidí la Parròquia fins a la seva mort, el 23 d'abril de 1964, essent enterrat a la cripta de la capella del Cementiri de Sant Andreu destinada a les despulles dels rectors de la ciutat de Barcelona. Durant el temps de Mn. Homs, foren vicaris parroquials Mn. Bernardo Ruiz Largo, Mn. Joan Benito Tolsau, Mn. Jaume Torres Batlle i Mn. Artur Martín Ejarque.

L'11 de juliol de 1964 fou nomenat nou Rector Mn. Francesc d'Assís Camps i Solanas (BOOB 7/1964), el qual es dedicà intensament a l'atenció de la parròquia, marcant durant molt anys la seva direcció pastoral; a ell també es degué la constitució de la Fundació Mare de Déu de Núria i de la Residència d'Ancians que s'hi construí. Durant els anys de Mn. Camps, fou nomenat nou vicari Mn. Josep Lluís Ramo Morales, mentre continuava Mn. Artur Martín. El 17 de setembre de 1989, Mn. Camps lliurava l'ànima a Déu, essent enterrat a Sitges, el seu poble natal.

Mn. Artur Martín Ejarque fou nomenat nou Rector pel Dr. Narcís Jubany Arnau, Cardenal Arquebisbe de Barcelona, el 14 de novembre de 1989 (BAB 12/1989). Fou vicari Mn. Carles Melero Fernández; més endavant, hi col·laborà Mn. José María Cerella del Río. Havent caigut malalt Mn. Martín, fou designat com a Administrador Parroquial Mn. Carles Sauró Calzada, Arxiprest i Rector de la Parròquia de Sant Gervasi i Sant Protasi, mentre Mn. Cerella prossegí fins el 2007, quan fou encarregada l'atenció pastoral a Mn. Joaquim Vidal Artés, fins a la renúncia de Mn. Artur Martín.

El 22 d'octubre de 2009 fou nomenat Rector el Rvd. Dr. Santiago Bueno Salinas, actualment Vicari Judicial de l'Arxidiòcesi i Catedràtic de Dret Canònic a la Universitat de Barcelona i a la Facultat de Teologia de Catalunya; el Dr. Lluís Martínez Sistach, Cardenal Arquebisbe de Barcelona, li atorgà possessió el dia primer de novembre de 2009, Solemnitat de Tots-Sants. Mn. Ramon Ollé Ribalta, diaca permanent, està adscrit a la nostra parròquia dese 2013. I habitualment ajuden en el culte parroquial un jutge del Tribunal Eclesiàstic, el P. Vicent Benedito Morant, OP, i dos estudiants de l'Institut Superior de Litúrgia de Barcelona..