91 638 96 80
620 52 96 43
Donde estamos Contacto

91 638 96 80

Donde estamos

La Parròquia

La parròquia és una determinada comunitat de fidels constituïda d'una manera estable en l'Església particular, la cura pastoral de la qual, sota l'autoritat del Bisbe diocesà, és encomanada a un rector, com el seu pastor propi (cf. c. 515 § 1 del Codi de Dret Canònic).

En el territori d'una ciutat com Barcelona, la Parròquia de la Mare de Déu de Núria és la casa dels fidels de l'Església Catòlica.

image

Façana de l'església parroquial de la Mare de Déu de Núria (Barcelona)

Dibuix en tinta de Mn. Jordi Duran Palau, en el 60è aniversari de la seva ordenació sacerdotal (22 de desembre de 1951).

Podeu descarregar la informació principal de la Parròquia en format .pdf, en aquest enllaç:

INFORMACIÓ GENERAL