91 638 96 80
620 52 96 43
Donde estamos Contacto

91 638 96 80

Donde estamos

Unció dels malalts i visita als malalts

Els malalts són una part molt important del poble cristià, ja que amb llurs sofrences s'uneixen al patiment del món, i també espiritualment a Crist en la Creu. Els malalts poden trobar en la seva malaltia una ocasió per a manfestar als altres l'amor de Déu, quan s'accepten les limitacions i els dolors amb paciència i s'agraeix la sol·licitud l'ajuda dels altres amb amabilitat.

Tots els cristians estem moralment obligats a ajudar els malalts en la mesura que puguem. La parròquia, a més, ha de vetllar d'oferir-los l'ajuda espiritual que necessiten, perquè sovint no es poden desplaçar fins a l'església.

En aquests casos, l'atenció als malalts comprèn visitar-los, pregar amb ells, confessió, dur-los la comunió i administrar el sagrament de la unció dels malalts quan és menester.

Atenció habitual no urgent
· Els sacerdots de la parròquia visiten els malalts i els ancians que ho sol·licitin, per a portar la sagrada comunió a domicili, i administrar els sagraments de la penitència i de la unció dels malalts en cas de necessitat.
· Un equip de laics autoritzats a portar la sagrada comunió visiten semanalment els ancians i els malalts impedits. Cal demanar-ho a la sagristia o al despatx parroquial.

· El 6è Diumenge de Pasqua, se celebra a l’església el sagrament de la unció dels malalts per a tots aquells que el necessitin.

ÉS MOLT IMPORTANT RECORDAR QUE EL SAGRAMENT DE LA UNCIÓ DELS MALALTS NO ES UNA EXTREMAUNCIÓ, és a dir, no s'ha d'esperar a que el fidel cristià estigui a les portes de la mort per a administrar-lo. Cal avisar al sacerdot molt abans d'arribar a aquest moment final, ja que el sagrament té per finalitat comunicar la SALVACIÓespiritual i la SALUTcorporal. Cal superar aquella antiga prevenció de "no espantar el malalt": el que realment espanta al malalt és no haver rebut l'ajuda de la gràcia de Déu amb prou temps.

Malhauradament, i per raó de l'escassetat de sacerdots, les parròquies ja no podem oferir un servei d'atenció d'urgència a moribunds les 24 hores del dia. Per això cal preveure-ho amb temps.

Però si el cas es presenta de sobte, heu d'adreçar-vos al telèfon que aquí us oferim:

Atenció urgent a malalts: 
Servei SALUS 24 h. Telèfon: 932 020 696