91 638 96 80
620 52 96 43
Donde estamos Contacto

91 638 96 80

Donde estamos

Matrimoni

SOBRE EL MATRIMONI CANÒNIC

"L'aliança matrimonial, per la qual l'home i la dona constitueixen entre ells un consorci de tota la vida, ordenat per la seva índole natural al bé dels cònjuges i a la generació i educació dels fills, fou elevada per Crist, el Senyor, a la dignitat de sagrament entre batejats. Per tant, entre batejats, no pot haver-hi contracte matrimonial vàlid que no sigui per això mateix sagrament" (cànon 1055 del Codi de Dret Canònic).

"Les propietats essencials del matrimoni són la unitat i la indissolubilitat, que en el matrimoni cristià obtenen una fermesa singular per raó del sagrament" (cànon 1056).

"El matrimoni, el produeix el consentiment de les parts legítimament manifestat entre persones hàbils jurídicament, i cap poder humà no pot suplir aquest consentiment. El consentiment matrimonial és l'acte de la voluntat, pel qual l'home i la dona es lliuren i s'accepten mútuament en aliança irrevocable per a constituir el matrimoni" (cànon 1057).

Tots els sagraments són signe de la presència del Senyor en la vida dels cristians. En el sagrament del matrimoni, aquest signe parteix de les paraules de Jesucrist a l'Última Cena: "Estimeu-vos els uns als altres tal com jo us he estimat" (Jn 13, 34). Els esposos, doncs, concreten aquest amor cristià en la seva forma conjugal, i en contreure matrimoni demanen a Déu que hi sigui present i que els ajudi en el projecte de vida que inicien.

image

PREPARACIÓ DEL MATRIMONI I QÜESTIONS PRÀCTIQUES

· Cal acudir a la parròquia del domicili d'un dels contraents, per tal de preparar l'expedient prematrimonial, entre tres i sis mesos abans de la cerimònia.

En aquest enllaç podeu cercar quina parròquia us pertoca per domicili. El concepte de domicili o cuasidomicili está determinat pel cànon 102 de el Codi de Dret Canònic.

Aquest tràmit s'ha de fer independentment de l'església que la parella vulgui triar per a la celebració.

La parròquia indicarà als nuvis com fer la preparació cristiana del matrimoni: aquest curset NO ES POT FER en qualsevol lloc abans d'iniciar els tràmits a la parròquia.

· Documentació necessària per a obrir l'expedient matrimonial: certificat complet de baptisme, certificat de naixement, altra documentació civil segons el cas (per exemple, si s'ha contret anteriorment matrimoni civil).

· La nostra parròquia ofereix un d'aquests mitjans per a la preparació cristiana del sagrament del matrimoni (els nuvis poden triar):

a) reservant inscripció als cursets del CPM, tel. 934 172 794 (dilluns, dimarts i dijous, 17-21 h), a la Parròquia de la Verge de la Pau (Pça. Ferran Casablancas, Barcelona);

b) per inscripció als cursets del Monestir de Montserrat, tel. 938 777 766;

c) preparació personalitzada amb el sacerdot de la parròquia (tot depenent de la disponibilitat).

· Un cop rebuda la documentació, i feta la preparació explicada al punt anterior, tots dos nuvis hauran de passar pel despatx parroquial a signar l'expedient. Si el matrimoni se celebra fora de les diòcesis de Catalunya, també hauran de signar dos testimonis.

· L'expedient completat es liurarà als nuvis per a què el portin a la parròquia del lloc on han de celebrar el matrimoni. Si aquell lloc es troba fora de l'Arxidiòcesi de Barcelona, cal portar l'expedient a la Vicaria General de l'Arquebisbat de Barcelona (Carrer del Bisbe, 5 · 08001 Barcelona · tel. ‭932 701 010‬ · Horari: feiners de 10:30 a 13:00 h), per tal que aquí es legalitzti l'expedient i s'autoritzi el matrimoni fora de l'Arxidiòcesi.

· Els nuvis han de procurar que l'expedient matrimonial arribi a la parròquia del lloc de casament almenys deu dies abans de les noces.

CELEBRACIÓ DE LES NOCES

· Us convidem de tot cor a celebrar el vostre matrimoni a la nostra Parròquia, especialment aquells que hi viviu en la demarcació. L'església parroquial està totalment renovada, i té cabuda per a unes 200 persones.

· Podeu triar per a la celebració a la nostra església qualsevol dia de l’any (llevat de dijous, divendres i dissabte sants), depenent de les disponibilitats de l'agenda parroquial.

· Cal que els nuvis passin pel despatx parroquial per a fixar la data, o bé que concertin una entrevista per telèfon o correu electrònic.

· Els sacerdots de la parròquia podran presidir la celebració, llevat que els nuvis portin un sacerdot propi.

· Els nuvis han d’assumir les despeses econòmiques causades per la celebració de noces a la parròquia (manteniment del temple, electricitat, calefacció/aire condicionat, serveis de sagristà i de neteja); aquestes despeses són fixes (150 €). Per causes econòmiques raonables, aquestes despeses es poden condonar, de manera que ningú es quedi sense la cerimònia per motiu de la despesa.

· La parròquia agraeix, en nom del Senyor, que els nuvis contribueixin amb la seva almoina al manteniment de la parròquia.

· El servei d’organista és ofert per la parròquia, sota contractació privada amb els nuvis.

· Fotògraf, florista i altres serveis són de lliure contractació, però la parròquia es reserva el dret d’admissió en casos justificats.

EFECTES CIVILS
El matrimoni canònic té plens efectes civils des de la seva celebració (art. 80 del Codi civil). Per aquest motiu hom comunica aquesta celebració al Registre Civil. Per tant, a Espanya no és necessari preparar un expedient civil perquè n'hi ha prou amb el canònic, ni tampoc cal que els catòlics contreguin matrimoni civil.