91 638 96 80
620 52 96 43
Donde estamos Contacto

91 638 96 80

Donde estamos

Ofici diví

            L'Ofici Diví o Litúrgia de les Hores és la pregària oficial i pública de l'Església Catòlica, a la qual són convidats tots els creients. Es diferencia així de les devocions privades (com el Rosari, les Novenes, el Mes de Maria, etc.), que també són recomanades per l'Església. L'Ofici Diví conforma la litúrgia de l'Església amb els sagraments (i l'Eucaristia a la Santa Missa com a centre de tot). Amb l'Ofici Diví, l'Església mira de complir el manament del Senyor de pregar en tot moment, ja que contínuament hi ha qui, en algun lloc del món, prega amb la Litúrgia de les Hores.

            El llibre dels Fets dels Apòstols (Fets 3, 1) ja ens descriu que aquests pujaven al Temple a pregar en les hores d'oració jueva, i aquest fou l'inici de la pregària cristiana en comunitat. Les dues hores de tradició més antiga i universal són les del matí (Laudes) i del vespre (Vespres). Més tard s'afegiren altres hores diürnes (tèrcia, sexta i nona), i el monaquisme amplià la sèrie amb les hores de prima i completes. En l'antiguitat, cada Església local organitzava el seu propi Ofici Diví segons la seva tradició pròpia. D'aquesta manera es constituïren diverses famílies litúrgiques, fins que la Reforma gregoriana (al segles XI-XII) impulsà la unificació entorn al ritus romà.

            Durant molts segles, per a la celebració de l’Ofici calia recórrer a diversos llibres: psaltiri, leccionari, antifonari, responsorial, himnari. Per facilitar l'Ofici als clergues, hom recollí en un sol llibre tots els elements de l’Ofici, que per això rebé el nom de Breviari Romà; d'aquí que, popularment, se'n digués resar el breviari a seguir la Litúrgia de les Hores. Intervingueren en la redacció del Breviari els papes Innocenci III (1215) i Sant Pius V (1568), i aquesta versió fou la tradicional fins a una revisió de Sant Pius X (1911). Al mateix temps, s'imposà a tots els clergues d'ordes majors l'obligació canònica de recitar l'Ofici Diví, en comunitat o individualment.

            El Concili Vaticà II proposà una revisió més àmplia i permeté que fossin usades les llengües vernacles; diu la seva constitució Sacrosanctum concilium: «L'ofici diví, des de l'antiga tradició cristiana, es constitueix de manera que tot el desenvolupament del dia i la nit siguin consagrats per la lloança a Déu» (n. 84). La reforma subsegüent, que aplicà alguns dels savis principis que ja havia proposat el cardenal Quiñónez al segle XVI, fou finalment promulgada pel papa Sant Pau VI (1971). La reforma ha permès usar les llengües del lloc, i vol convidar tots els fidels a seguir l'Ofici Diví en la mesura de les seves possibilitats, particularment les dues hores principals (Laudes i Vespres); per aquest motiu a les catedrals i a moltes parròquies es programen aquestes hores per a facilitar la participació del poble cristià.

            L'Ofici Diví se'n diu també Litúrgia de les Hores perquè es resa en diversos moments al llarg del dia (les anomenades hores canòniques). Les hores canòniques, doncs, són aquestes:

I. Hores majors, que són els oficis més llargs:

 • Ofici de lectura (tradicionalment, també anomenat matines): amb la sortida del sol; tanmateix, també es pot resar durant qualsevol altre moment del dia.
 • Laudes, a primera hora del matí.
 • Vespres, al capvespre.
 • Completes, en el moment de retirar-se per al descans nocturn.

II. Hores menors, o oficis més breus, de les quals cal triar-ne una:

 • Tèrcia, a mig matí, abans de migdia;
 • Sexta, cap al migdia;
 • Nona, a primera hora de la tarda.

            En els oficis, els psalms que es llegeixen o canten varien dia a dia, i es repeteixen cada quatre setmanes. Els dies de solemnitat litúrgica i els diumenges, hi ha psalms i lectures específics.

            L'esquema de cada ofici és el següent:

 • Laudes i Vespres:
 1. Invitatori ("Sigueu amb nosaltres, Déu nostre…"): és el verset d'un psalm com invocació a Déu; la primera Hora que es resi ve precedida d'un psalm invitatori amb la seva antífona (habitualment, el psalm 94).
 2. L'himne: cantat, segons el temps litúrgic o la festivitat que se celebra.
 3. Psalmòdia, consistent en dos psalms i un càntic, precedit cadascú d'una antífona o frase breu cantada; a Laudes, el càntic és de l'Antic Testament i va intercalat entre els dos psalms; a Vespres, el càntic és del Nou Testament i va darrere els dos psalms.
 4. Lectura breu (o capítula), que és la lectura d'un breu passatge de la Sagrada Escriptura per a la reflexió espiritual.
 5. Responsori breu, que és una resposta a la lectura anterior, presa d'un passatge de la Bíblia i vinculat al temps litúrgic o la festivitat.
 6. Càntic evangèlic: a Laudes, el Càntic de Zacaries o Benedictus (Lluc 1, 68-79); a Vespres, Càntic de Maria o Magnificat (Lluc 1, 46-55).
 7. Pregàries: es prega per l'Església i tota la humanitat, i es lloa Déu, i acaben amb el Parenostre.
 8. Oració de conclusió, que en els diumenges, solemnitats i festes és pròpia del dia.

      Laudes i Vespres es poden resar unides a la missa; en aquest cas, l'ordre és el següent: Invitatori – Himne – Psalmòdia – Glòria (si s'escau) – Lectures de la missa (i homilia) – Pregàries de Laudes o Vespres – Litúrgia de l'Eucaristia i Comunió – Càntic evangèlic – Oració de postcomunió i comiat com la missa.

 • L'Ofici de Lectura comença com Laudes o Vespres, però després de tres psalms amb les seves antífones es llegeixen dues lectures llargues: la primera, de la Sagrada Escriptura, i la segona, textos importants de la tradició espiritual cristiana.
 • Les Hores Menors i les Completes són més breus i contenen menys psalms i antífones, i no inclouen pregàries.

Com seguir la Litúrgia de les Hores?

A LA NOSTRA PARRÒQUIA, ELS DIES FEINERS RESEM VESPRES DINS LA MISSA (20:00 h)

Tant si un fidel vol resar l'Ofici Diví individualment com en comunitat (per exemple, a una església on s'ofereixi aquest possibilitat), compta amb diverses opcions:

a) Edicions impreses en llibre: 

           - Els quatre volums complets (distribuïts segons els temps litúrgics):

                       - Litúrgia de les Hores (català, CPL)

                       - Liturgia de las Horas (castellà, CEE)

           - o bé un sol volum abreujat (sense l'Ofici de Lectura):

                       - Litúrgia de les Hores: Laudes · Hores d'entre dia · Vespres · Completes (català, CPL)

                       - Diurnal (castellà, CEE)

b) Aplicació gratuïta per als telèfons mòbils:

           - En català, app oficial: CPL (Litúrgia de les Hores):

image   image

           - En castellà no hi ha encara app oficial, però és prou útil l'app iBreviary.